सुरु भयो CERIN टक शो सिजन-२ ( भिडियो)

Center for Education and Research in Nepal(CERIN) र जनप्रिय खबरको सहकार्यमा भएको यस कार्यक्रम शिक्षा भित्रको असमानता,समस्या,समाधान र अवसरहरु खोजी गर्ने उदेश्यले तयार परिएको कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खला दरबार हाइ स्कुलको बारेमा ल्यएका छौ ।

ads

ads